Miljø

RVM Systems er hovedsaklig leverandør av pantesystemer og høyhastighets tellesystemer til Deposit Return Scheme (DRS) markeder og andre markeder i hele verden.

RVM Systems har et omfattende utvalg av pantemaskiner fra frittstående typer til modulbaserte større kundetilpassede pantesystemer. RVM Systems forplikter seg til å ta en ledende rolle for å minimalisere miljøpåvirkningen av vår industri. 

Retningslinjene er utarbeidet i tråd med BS 8555:2003 Krav til Miljøledelsessystemer. Det forklarer intensjoner og engasjement rundt forbedret miljøytelse.

RVM Systems bestreber seg på å:

 • Kontinuerlig forbedre vår miljøvirksomhet og integrere miljøledelsesprosedyrer og beste praksis innen hele virksomheten.
 • Kontinuerlig overvåke og redusere miljøpåvirkningen av vår virksomhet.
 • Bruke ressursene mer effektivt, delvis ved å minske avfallsproduksjon, samt utvikle markeder for avfallshåndterings- og resirkuleringsindustrien.
 • Utvikle, implementere og fremme bærekraftige anskaffelsesalternativer.
 • Finne alternativer for å minske energi og vannforbruk i den daglige driften.
 • Redusere CO2 utslippsnivåer og forurensende faktorer, samt se etter kritiske forbindelser mellom forbedring av avfallshåndteringen og CO2 utslipp.
 • Bruke telemetry / Internet telefoni og VOIP for å redusere reiser og CO2 utslipp.
 • Implementere avfallsledelsesprosedyrer som fremmer redusering av avfallsmengder ved gjenbruk, reparasjon og resirkulering.
 • Der dette ikke er et alternativ, vil vi forsikre at vårt avfall er riktig håndtert, slik at det påvirker vårt miljø minst mulig.
 • Følge retningslinjene for miljølovgivning og reguleringer.
 • Ta hensyn til en bredere miljøpåvirkning i kapitalprosjekter og partnerskap.
 • Fremheve viktigheten av organisasjonen miljøstandarder og fremme beste praksis innen organisasjonen til eiere, samarbeidspartnere, leverandører og kunder.

Gjennomføring av denne miljøstandarden vil:

 • Forutsette en årlig gjennomgang av miljøpolitikk og resultat i tråd med selskapets virksomhet og mål, samt allokere ressurser for effektiv implementering og forbedring.
 • Sette og overvåke miljøprestasjonsmål
 • Redusere vårt økologiske fotavtrykk
 • Forsikre at våre retningslinjer er tilgjengelige for offentlig innsyn og gjennomgang hvis forespurt.
TOP