Service & Support

Service og vedlikehold på høyt nivå

Installasjon

Vi er stolte over å kunne levere en høy servicegrad.

Vi bruker våre meget dyktige egne teknikere og samarbeidspartnere for å installere våre pantesystemer.

Alle våre pantesystemer settes i drift på installasjonsdagen, uavhengig av størrelse.

RVM Systems tilbyr 12 måneders garanti og en «All incusive» servieavtale.

Opplæring av ansatte i butikken

Når installasjonen er klar, gir RVM Systems teknikere de ansatte i butikken en opplæring i bruk og vedlikehold av maskinen.

Installasjon av pantemaskiner

Vi tar hånd om alle installasjoner sammen med våre pålitelige samarbeidspartnere. Pantemaskinene er modulære og selv større installasjoner kan gjøres på kun 1 dag. Dette holder nedetiden til et minimum. Brukeropplæring og teknisk dokumentasjon er alltid inkludert.

Garanti og service

Vi leverer alle maskiner med 12 måneders garanti og sammen med våre partnere tilbyr vi den aller beste service og vedlikehold. -
Mer informasjon?

We save you space, money and time

The optimised drop point reduces the need to shake the container to achieve full capacity

You’ll save money as you’ll need less packaging bags and boxes

This means you’ll save time and money and your staff will have more time to focus on your customers

Telemetry

Our Service Centre technicians monitor all installations 24/7. In most cases our technicians are able to identify and resolve issues remotely over our dedicated secure telemetry systems.

Maintenance

We offer cost effective competitive maintenance contracts for our Reverse Vending Systems, with varying service level agreements. We offer set response and fix times if a site visit is ever required.

Warranty

RVM Systems offer a 12 month warranty and together with our partners, we provide the best service and maintenance

Service Partners Login

RVM Academy Login

RVM Partners Login

TOP